Atik tou nèf

Meyè kontribitè yo

 

Celucus Wisner

  • 12 Atik
person on a tour
Celucus Wisner
 

Curvinglines Marc-kensen

  • 8 Atik
person on a tour
Curvinglines Marc-kensen
 

Azima Stevens

  • 3 Atik
person on a tour
Azima Stevens

Kiyès nou ye

Kreyolopedi se yon inisyativ sitwayen. Li regwoupe yon ekip gason ak fi k ap viv an Ayiti tankou lòt bò dlo ki deside kolabore pou mete konesans disponib nan lang kreyòl pou tout kreyolofòn kèlkeswa kote y ap viv sou latè. Ou ka rejwenn nou nan travay sila a tou: klike pou w enskri.

Koman w ka patisipe?

Kreye

Ou ka kreye kontni k ap itil kominote Kreyolopedi a epi k ap itil moun ki bezwen konesans ou pataje a.

Kontribiye

Edite kontni ki egziste yo pou w amelyore yo epi ajoute sa w estime yo manke.

Revize/Apwouve

Ede revize ak apwouve kontni lòt kolaboratè yo soumèt pou asire kontni yo gen bon kalite ak presizyon.

Konsilte/Pataje

Itilize platfòm nan pou w aprann, fè rechèch konsèp ou vle aprann souli epi pataje kontni yo.

Fomilè kontak