Kontribitè yo:

Ekosistèm

Se tout relasyon ki genyen ant yon èt vivan e anviwonnman l. Yo konn rele l SISTÈM EKOLOJIK tou.